Máte záujem o prácu?

Hľadáme zodpovedných pracovníkov

Naša charakteristika

Stavebná spoločnosť zaoberajúca sa rôznymi stavebnými projektmi podľa potreby pozemné a inžinierske stavby. Poskytuje komplexné služby v procese výstavby občianskych a bytových stavieb, prevádzkovo-administratívnych budov, polyfunkčných objektov, rekonštrukcií, nadstavieb byt. domov, stavieb rodinných domov, zatepľovacích prác, inžinierskych sietí a vlastných projektov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • -

  zakladanie stavieb na základe projektovej dokumentácie

 • -

  prípravné a dokončovacie práce na stavbe, upratovacie práce

 • -

  odbornejšie stavebné práce, práce podľa pokynov nadriadeného

 • -

  práca so všetkými stavebnými zariadeniami

 • -

  dodržiavanie všetkých technologických a bezpečnostných postupov

 • -

  zatepľovanie, fasády, omietky

 • -

  zodpovednosť za zverené hodnoty

 • -

  plánovanie, organizovanie a kontrolovanie vykonávaných prác na stavenisku v súlade so stanoveným rozpočtom a harmonogramom

 • -

  kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality

 • -

  priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavanie termínov